Välj en sida

När vi nu går in i framtiden och lämnat pandemin på tågperrongen går vi in i en ny samtid. Vi har vant oss på ett helt annat sätt att nyttja och få igång det digitala mötet och förflyttat hos relativt smidigt över plattformarna. Idag och imorgon är det extremt viktigt att fortsätta leverera resultat även över det avlånga landet Sverige. Företag i framförallt Norrbotten som alltid haft och varit trångsynta mot nya digitala medier. Pandemin har däremot gett alla dess människor en spark i rumpan att det är dags att ta tag i saker.

Hemsidor, sociala medier och videoproduktioner är sådant som efterfrågas av kunder och det är ett ökat intresse och ökar verkligen.

Väldigt spännande och vi är med på resan, känns kul och inspirerande!