Våren 2013 – Nätverksgrupper för digitala lärresurser

Digitala Akademins nätverksträff på KTH
”Nätverksgrupper för digitala lärresurser”
Tisdagen den 7 maj 2013

17:00 Registrering

17.30 Henrik Svensson, KTH/Digitala Akademin, hälsar välkommen

17:35 Kvällens inbjudne talare – Christer Fuglesang
Erfarenheter från en av världens mest påkostade utbildningar

18:10   Från lärare till producent av lärande
Hur lärarrollen kan förändras med IT
Henrik Blomgren, Universitetslektor KTH

18:40   Introduktion till kvällens program
Per Brahm, Learnify

18:50   Parallella workshops med förtäring. Workshopsledaren i varje grupp som kommer att dela med sig av sin vision, visa exempel och leda diskussionen. Alla är välkomna att bidra utifrån sina egna förutsättningar. Workshopen ger dig möjlighet att träffa kollegor med samma intresse. Deltagarna får tillgång till ett nytt digitalt forum. Välj det spår som intresserar dig mest:

  • Matematik
  • Svenska
  • Engelska och moderna språk
  • SO
  • NO
  • Specialpedagogik
  • Praktiska estetiska ämnen
  • Teknik

20:00   Presentationer från gruppledarna
Korta sammanfattningar från arbetet i respektive grupp

20:20   Sammanfattning av nätverksträffen och framtiden
Henrik Svensson och Per Brahm

20:30   Avslut