Om Digitala Akademin

Syftet med Digitala Akademin är att stödja användningen av digitala lärresurser i skolan. Detta sker genom att visa på goda exempel, lärarfortbildning samt att stimulera att lärare delar med sig av sina digitala material och erfarenheter.

Bland våra aktiviteter finns:
• Nätverksträffar
• Gemensamt bibliotek med digitala lärresurser
• Lärarfortbildning
• Koordinering av regionala utvecklingsprojekt
• Test- och utvecklingsmiljöer
• Ämnesgrupper

Styrelse

Henrik Svensson, KTH, Ordförande Digitala akademin
Eva Malmström Jonsson, Prorektor KTH
Jan Holmquist, Gymnasiedirektör, Stockholm stad, Utbildningsförvaltningen
Hans Adolfsson, Prorektor SU
Per Brahm, VD Learnify AB
Erik Björk, Ordförande VLM

Digitala Akademin består för närvarande av fem partners:

kth_rgb_small
KTH är Sveriges största tekniska universitet, med 18 000 studenter, 1 400 forskarstuderande och 3 100 anställda. KTH utbildar även lärare inom programmet ”Civilingenjör och lärare 300 hp”. Kontaktperson: Henrik Svensson

learnify-logo-small
Learnify är verktyget och tjänsten som Digital Akademin använder sig av för att dela och samarbeta kring digitala lärresurser. Kontakt Learnify för att få ditt eget konto. Kontaktperson: Per Brahm

StockholmsStad_logotypeStandardA5_300ppi_svart
Utbildningsförvaltningen i Stockholms Stad. Stockholm är landets största kommun med 760 000 invånare. Kontaktperson för Digitala Akademin är: Martin Misgeld

Stockholms_universitet_small
Universitetet har fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området.
Lärarutbildning och fortbildning för pedagoger är en viktig del av Universitetets utbud. Kontaktperson: Hans Adolfsson

VLM-institutet
VLM-institutet verkar för ett fruktbart samspel mellan teknikens möjligheter, användarnas verklighet och forskningens teorier.
Syftet är att stödja utvecklandet av väl fungerande virtuella miljöer för lärande och angränsande verksamheter, av betydelse för medlemskommunerna. Kontaktperson: Johan Aspersand