Nominera Årets Lärresurs

Digitala Akademins pris till årets bästa lärresurs

Priset tilldelas lärare som utvecklat lärresurs avsedd för den svenska ungdomsskolan som av juryn bedöms vara de bästa. Utdelningen sker på Digitala Akademins nätverksträff på hösten. Den ska ha färdigställts och använts under senast avslutade läsår. Med bästa avses att lärresursen är enkel att använda för elever och av andra lärare samt att den ger stor läreffekt. Fullständiga bedömningskriterier specificeras nedan. Tre priser delas ut varje år; 1:a, 2:a och 3:e pris. Juryn består av både experter och elever. Juryns beslut kan inte överklagas.

Klicka här för att se bedömningskriterier och mer info

Sista ansökningsdag 30 september