Marias Bildtorg

Mitt namn är Maria Franzen och jag arbetar som grundskollärare/förstelärare i IKT på Högåsskolan i Knivsta. Ett av mina uppdrag på min arbetsplats är att undervisa och utveckla skolans bildundervisning. Under läsåret 2015/2016 startade jag tillsammans med mina elever i bildsalen bloggen mariasbildtorg.se.

Eleverna som arbetar i bildsalen får under varje läsår från åk 3 studera arbetsområden inom digital bildframställning, hantverksmässig bildframställning och datalogiskt tänkande. Arbetsgången är att samla elevernas kunskaper och tankar inför varje arbetsområde, vad de kan och vad de önskar lära sig. Sen utför vi olika studier, där eleverna får möjlighet att erövra nya kunskaper och träna många olika förmågor. Eleverna kan själva delta och se sin kunskapsprocess och utveckling under arbetsområdets gång. Vi avslutar alltid arbetsområdet med en slutproduktion där eleverna kan visa, träna och själv värdera sin utveckling.

Navet och vår plattform för undervisningen är mariasbildtorg.se. Där bloggar eleverna om lektionerna i bild och datalogiskt tänkande. De turas om att skriva inlägg om lektionsinnehåll och det är också där som de publicerar foto, filmer, utvärderingar, programmerade spel och mycket mer. Eleverna i bildsalen arbetar mot verkliga mottagare så som familj och vänner.

Jag lägger upp och publicerar arbetsområdenas lektionsinnehåll, med beskrivningar av lektioner och vilka förmågor som vi arbetar med under de olika lektionerna. De elever som vill kan besöka mariasbildtorg för att se kommande lektioner men också repetera efter lektioner om de behöver eller om de vill ta igen lektioner på grund av frånvaro. Elever går också in på sajten och studerar varandras arbeten eller reflekterar över arbeten vi gjort.

Under vårt arbete i bildsalen arbetar vi mot alla de kunskapskrav som finns inom läroplanen i bild. Vi tränar de fem olika förmågorna i bild se utdrag Lgr11:

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Men under lektionerna i bild ryms även andra förmågor från andra ämnen så som matematik, svenska, teknik och engelska. Samtidigt som flera olika ämnens förmågor tränas så arbetar vi alltid mot de övergripande mål och riktlinjer som finns i kapitel 1 och 2 i läroplanen. Det är nödvändigt att alla ämnen samarbetar för att uppnå de förmågorna. Därför finns flera förmågor än bildämnets representerade under våra lektioner.

Marias bildtorg används som en lärresurs under lektionerna i bild, där allt material vi använder finns samlat. Eleverna använder bloggen som en arena där de publicerar sina bildarbeten vilket skapar en hög motivation hos eleverna att vilja göra sitt yttersta. Deras arbeten når utanför skolan och de arbetar mot verkliga mottagare så som vänner och familj. Eleverna använder också bloggen som en reflektionsyta, där de studerar sina egna och andra elevers arbeten och reflekterar kring sitt lärande.

Marias bildtorg används också av andra lärare som en pedagogresurs.