Hösten 2013 – Läsa på skärmen & kreativ med koll på källan

Digitala Akademins nätverksträff på Nalen
4 november 2013

Digitala lärresurser i NO
Kristoffer Nordekvist, högstadielärare, Luleå

 

Tillämpningsexempel med e-böcker
Malin Broberg, Fredrikshovs slottsskola, Stockholm

 

Det är väl bara att googla? – Källkritik i ett nytt medielandskap
Filippa Mannerheim, journalist och pedagog

 

Upphovsrätt och Creative Commons
Kristina Alexandersson, chef för Internet i skolan på .SE och projektledare för Creative Commons Sverige