Hösten 2011 – Mer digitala lärresurser

Digitala Akademins nätverksträff på Nalen
Mer digitala lärresurser
Onsdag den 12 oktober 2011

Program

17:30 Henrik Svensson, KTH/Digitala Akademin, hälsar välkommen
Film låg upplösning      Film hög upplösning

17:35 Webbmatte – nya möjligheter och erfarenheter, Fredrik Wall, projektledare, Stockholms stad.
Film 1 låg upplösning   Film 1 hög upplösning

Film 2 låg upplösning   Film 2 hög upplösning

18:00 Använd Nationalencyklopedin på nytt sätt, Jill McCabe, NE
Film 1 låg upplösning   Film 1 hög upplösning

Film 2 låg upplösning   Film 2 hög upplösning

18:20 Film från UR i mina lärresurser, Helena Dal, UR
Film 1 låg upplösning   Film 1 hög upplösning

Film 2 låg upplösning   Film 2 hög upplösning

18:40 Unikt material i Stockholmskällan, Kettil Mannerheim, Stockholmskällan, Stockholms stad.
Film låg upplösning      Film hög upplösning