Historiepratarna

En podcast om människans historia från forntid till nutid. Berättad av och för elever. (Historia åk 4-9)

Syftet med denna podcast är att låta elever samtala om historia på ett helt nytt sätt. Vår ambition är att gå igenom samtliga historiska perioder och epoker i människans historia men också göra djupdykningar i platser, personer och händelser som fascinerar oss. Tanken är att genom dessa samtal skapa en större förståelse till varför historien ser ut som den gör och hur vi människor utvecklats till dem vi är idag. Ett inspelat samtal om fakta kan också vara lättare att ta till sig än att läsa en faktabok. Dessutom kan man ju välja när man vill lyssna; på bussen, promenaden, när man städar eller ska sova. Som en del i projektet får de yngre eleverna på Sjöängsskolan lyssna på samtalen när de går igenom motsvarande historiska perioder. Men det stannar inte där. Eftersom ”podarna” publiceras publikt har Historiepratarna lyssnare över hela landet och flera lärare har hört av sig och berättat att de låtit sina egna elever lyssna. Vi har även byggt upp en kunskapsbank för framtida bruk både för oss och för andra elever runt om i Sverige. Vi har kopplat vår webbplats, en Facebook-sida och ett Twitter-konto till podcasten för att öka intresset för Historiepratarna och för att finnas på ”elevernas vardagsgolv”. Det krävs att man är aktiv för att nå igenom bruset och fånga elever och lyssnare. Vi vill även knyta kontakter med andra skolor, inspirera andra att starta en egen podcast – vilket vi verkar ha gjort då vi sett att det poppat upp flera elevledda podcasts.

Den pedagogiska kopplingen
Att arbeta med webben som verktyg har flera fördelar. Många har lättare att prata i ett mindre sammanhang och är bättre på att uttrycka sig muntligt än skriftligt. Här får eleverna ett tillfälle att visa andra och kanske bättre kunskaper än på ett traditionellt prov. Förutom en grundlig genomgång av historiska perioder lär eleverna sig att analysera. I samtalen beskriver de orsaker och konsekvenser, jämför och ser samband. Dessutom tränar de sin kommunikativa förmåga, övar på att hantera information och arbetar med att förstå och använda olika begrepp. Eftersom eleverna vet om att det är många som lyssnar på podcasten tänker de till lite extra och tar uppgiften på stort allvar. De är noga med att formulera sig väl och vara förberedda på följdfrågor vilket så klart bidrar till djupare kunskaper. Eleverna är stolta över Historiepratarna och att andra lyssnar på vad de har att säga.

Varför podcast i skolan?

Det finns säkert en mängd anledningar men som lärare är det alltid viktigt att utgå från vad LGR 11 säger. I det centrala innehållet kan man bland annat läsa:

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

En podcast är på många sätt en muntlig redovisning där man kan styra vad eleverna ska prata om. Samtidigt innebär det att de även tränar sig i att skriva ett manus, förbereda stödord samt spela in och till viss del redigera ljudinspelningar. De använder sig av enkla digitala verktyg för att spela in sina podcast-avsnitt vilket kan vara svårt att få in på andra sätt i undervisningen. Vidare kan man läsa i det centrala innehållet:

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter.

I arbetet med podcasts kombinera man det skrivna ordet med ljud och skapar då på sitt sätt en egen text där innehåll och ljud båda är viktiga för slutprodukten.

Givetvis är kunskapskraven i historia det centrala när det kommer till innehåll i respektive avsnitt.

Vad har vi lärt oss?

Att arbeta med internet kan skapa en plattform där elever lär av varandra. Hur man på egen hand kan skapa en podcast som når ut till flera tusen lyssnare. Att förena kunskap med teknik. Att inte bara arbeta textbaserat på nätet utan även inkludera ljud, bild och musik. Att arbeta med webben som verktyg har flera fördelar. Många har lättare att prata i ett mindre sammanhang och är bättre på att uttrycka sig muntligt än skriftligt. Eleverna tränar sin kommunikativa förmåga, övar på att hantera information och arbetar med att förstå och använda olika begrepp. Eftersom eleverna vet om att det är många som lyssnar på podcasten tänker de till lite extra och tar uppgiften på stort allvar. De är noga med att formulera sig väl och vara förberedda på följdfrågor vilket så klart bidrar till djupare kunskaper. Eleverna är stolta över Historiepratarna och att andra lyssnar på vad de har att säga.

Historiepratarna drivs av mig Adam Jönsson som arbetar som So-lärare på Sjöängsskolan i Stockholm tillsammans med mina elever i åk 7-9. I varje avsnitt medverkar 3-5 elever/historiepratare som har rollen som experter och berättare. Detaljerad information kring medverkande finner du i anslutning till varje program samt tips på länkar, filmer och böcker.