Finalister Camilla Tarberg och Margueritte Salem: Nybörjarkurs i svenska som andraspråk SFI/IVIK

Ansökan till Digitala akademins tävling ”Årets bästa lärresurs 2015”

Bakgrund

Behovet av flexibel och individualiserad undervisning ökar hela tiden. Vi har arbetat fram en lättillgänglig, användarvänlig och tydlig resurs för svenska som andraspråk baserad på formativ bedömning med flexibilitet och individuellt arbete i fokus. Arbetsmetoden i resursen bidrar till att elever får tydligare insikt i sitt eget lärande och individuella utvecklingsbehov, samt få en tydligare bild av kursens kunskapsmål. Den leder även till att läraren har total insyn i elevens utvecklingssteg och progression. Resursen fungerar utmärkt även för flippat klassrum samt för studier på distans.

Genom att använda vår resurs kan man oavsett köer och platsbrist i skolorna redan på ett tidigt stadium starta sin språkundervisning i svenska som andraspråk. Resursen kan användas i undervisning i svenska som andraspråk för elever på IVIK

Resursen kräver vare sig någon större datavana eller förkunskaper i svenska språket eftersom den är uppbyggd för att kunna användas av elever på nybörjarnivå. Följer man resursen från början till slut lotsas man stegvis genom kursen. Resursen motsvarar innehållet i kurs B på studieväg 2 i kursplanen för SFI.

Se hela beskrivningen: Ansökan ”Årets bästa lärresurs 2015”

Länk till resursen hittar du här!