Finalist: Elisabet Jagell, Slöjdsalarna

Åldersgrupp: årskurs 3-5

Ämne: Slöjd

Slöjdsalarna fungerar som:

  1. lärresurs för eleverna under lektionerna – till exempel genom våra instruktionsfilmer och slöjdspel
  2. plattform för lärande i lärsamtal på lektionerna – dokumentationen av lektionerna kan användas som startnyckel för lärsamtal på nästkommande lektion.
  3. lärrseurs för eleverna mellanlektionerna – elever kan ta del av materialet på sidan även utanför slöjdsalen.
  4. lärresurs för andra pedagoger – den digitala kompetensen bland slöjdlärare är förvånansvärt låg. Vår blogg används som inspiration för hur digitala verktyg kan användas i undervisningen.

Se hela nomineringen: Slöjdsalarna

Länk till lärresursen hittar du här!