Digitala Akademin erbjuder en informationsträff om samarbete kring digitala lärresurser

Digitala Akademin kommer att starta ett samarbete mellan sina medlemskommuner för att ta fram bra digitalt undervisningsmaterial. Varje kommun kommer att skicka några av sina bästa pedagoger.

Syftet är att använda och skapa digitala lärresurser som tillsammans täcker hela avsnitt i undervisningen. Vi kommer att fokusera på en handfull kurser/ämnen. Vilka som områden som väljs kommer att identifieras av pedagogerna tillsammans. De undervisningsmaterial, planeringar och lärarhandledningar som tas fram kommer att göras tillgängliga i samarbetskommunerna och även som öppna resurser.

Nästa steg kommer att vara en ”Boot camp”. Två dagar med övernattning där pedagoger från alla kommuner deltar. Detta kommer förstås att innebära en del extra arbete, men vi hoppas och tror att de pedagoger som är vill vara med i projektet redan är engagerade i att använda digitala verktyg för att utveckla undervisningen och kan se detta som ett stöd i det arbetet. VI kommer att diskutera avsättning av tid tillsammans med respektive skolledning efter Boot-campen när arbetets omfattning kan planeras. Fortsatta träffar kommer att ske på distans men med en återträff på en dag ca 6 veckor efter den inledande träffen. 

Målsättningen är samarbetet utvecklas till ämnesgrupper och att flera deltagare bjud in till. För din egen del kan det här innebära en möjlighet till utveckling och att ta en aktiv roll i ditt ämne även utanför kommunens gränser. Förhoppningsvis kommer resultatet att visas upp på olika konferenser och bli ett framgångsrikt bidrag till den digitala utvecklingen i skolan. ”

Den första informationsträffen för Stockholmslärare är den 12 februari kl 15-16 på IKT-enheten, Hantverkargatan 3A i Mälarsalen. Intresseanmälan skickas till 

Fler träffar kommer…

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *