Dags att nominera ”Årets lärresurs 2017”

Pris tilldelas lärare som utvecklat ett digitalt utbildningsmaterial avsedd för den svenska ungdomsskolan som av juryn bedöms vara en av de tre bästa. Utdelningen sker på Digitala Akademins nätverksträff den 13 november på Nalen.

Första pris 10 000:-, andra pris 5 000:- och tredje pris 2 500:-.

Juryn består av både experter och elever. Juryns beslut kan inte överklagas.

Lärresursen ska:

 • vara öppet tillgänglig för användning av andra och publicerad eller länkad in i Digitala Akademins plattform för utbyte av digitala lärresurser
 • ha använts i undervisning
 • tillföra ett stort värde för elevens lärande
 • utgå ifrån en tydlig pedagogisk idé
 • vara enkelt återavändbar av andra pedagoger
 • vara användarvänlig och ha en tilltalande design

Ansökan ska innehålla:

 • Beskrivning av hur lärresursen är avsedd att användas (lärarhandledning). Tydligt angivet för vilken åldersgrupp och i vilket ämne den primära användningen är tänkt
 • Specifikation av vilka kunskapskrav den möter
 • Redovisa resultat av eventuell utvärdering
 • Namn och länk till lärresursen
 • Namn på den sökande och kontaktuppgifter

Sista ansökningsdag 2 oktober
Hämta komplett pdf här: Digitala akademins pris for arets basta larresurs 2017

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *