Digitala Akademin erbjuder en informationsträff om samarbete kring digitala lärresurser

Digitala Akademin kommer att starta ett samarbete mellan sina medlemskommuner för att ta fram bra digitalt undervisningsmaterial. Varje kommun kommer att skicka några av sina bästa pedagoger.

Syftet är att använda och skapa digitala lärresurser som tillsammans täcker hela avsnitt i undervisningen. Vi kommer att fokusera på en handfull kurser/ämnen. Vilka som områden som väljs kommer att identifieras av pedagogerna tillsammans. De undervisningsmaterial, planeringar och lärarhandledningar som tas fram kommer att göras tillgängliga i samarbetskommunerna och även som öppna resurser.

Nästa steg kommer att vara en ”Boot camp”. Två dagar med övernattning där pedagoger från alla kommuner deltar. Detta kommer förstås att innebära en del extra arbete, men vi hoppas och tror att de pedagoger som är vill vara med i projektet redan är engagerade i att använda digitala verktyg för att utveckla undervisningen och kan se detta som ett stöd i det arbetet. VI kommer att diskutera avsättning av tid tillsammans med respektive skolledning efter Boot-campen när arbetets omfattning kan planeras. Fortsatta träffar kommer att ske på distans men med en återträff på en dag ca 6 veckor efter den inledande träffen. 

Målsättningen är samarbetet utvecklas till ämnesgrupper och att flera deltagare bjud in till. För din egen del kan det här innebära en möjlighet till utveckling och att ta en aktiv roll i ditt ämne även utanför kommunens gränser. Förhoppningsvis kommer resultatet att visas upp på olika konferenser och bli ett framgångsrikt bidrag till den digitala utvecklingen i skolan. ”

Den första informationsträffen för Stockholmslärare är den 12 februari kl 15-16 på IKT-enheten, Hantverkargatan 3A i Mälarsalen. Intresseanmälan skickas till 

Fler träffar kommer…

 

Inspelningar från ”Årets Lärresurs” på Nalen

Introduktion https://youtu.be/AQ2rxUC0L7s

Statssekreterare Helene Öberg https://youtu.be/c8vKpApY0ew

Skolforskningsinstitutet, Lena Adamson https://youtu.be/QQC5s5Xq0Oc

Årets lärresurs årets bästa lärarresurs https://youtu.be/J3OhnZzQ3Rk

Årets lärresurs Camilla Tarberg Margueritte Salem https://youtu.be/AvcOHtSZiy4

Årets lärresurs Elisabet Jagell https://youtu.be/iYnVkabeoIU

Årets lärresurs Bengt Ekegärd https://youtu.be/c_IZv7Ovb8o

Årets lärresurs omröstning och prisutdelning https://youtu.be/TTklimPJCT8

 

 

 

 

 

Vinnarna är utsedda till ”Årets lärresurs 2015”

Vid nätverksträffen den 13 oktober på Nalen korades vinnarna av Årets lärresurs. Här hittar du länkar till deras material samt inspelning av hela kvällen!

  1. Camilla Tarberg och Margueritte Salem  (10.000:-)
    Lärresurs: Nybörjarkurs i svenska som andraspråk SFI/IVIK
  2. Elisabet Jagell (5.000:-)
    Lärresurs: Slöjdsalarna
  3. Bengt Ekegärd med elever (2.500:-)
    Lärresurs: Ekologi och matte

nyborjarkurs i svenska 10  slojdsalarna 20matte och ekologi 30

 

 

Nomineringarna för Årets lärresurs är klara!

Den 13 oktober delas priset ”Årets lärresurs” ut på Nalen. Anmälan och mer info här!

Juryn har utsett följande tre bidrag (utan inbördes ordning) att presenteras och delta i omröstningen:

Elisabet Jagell,
Trä- och metallslöjdlärare, IT-pedagog, förstelärare och IT-didaktiker på Växthuset skola, Uppsala, Lärresurs: Slöjdsalarna

Camilla Tarberg och Margueritte Salem, Lärare SFI på Reveljen, Sollefteå kommun, Lärresurs: Nybörjarkurs i svenska som andraspråk SFI/IVIK

Bengt Ekegärd, lärare Matematik och No på Rödabergsskolan i Stockholm tillsammans med elever, Lärresurs: Ekologi och matte