Årets lärresurs 2016

Finalister i Årets lärresurs 2016 är:

Maria Franzen – Marias bildtorg   Beskrivning

Adam Jönsson – Historiepratarna     Beskrivning

Katarina Eriksson tillsammans med Linda Starenhed – Yetis in need of Alvik
Lärarhandledning och beskrivning

Se finalisternas presentationer direkt på Skolforum måndag 31/10 kl 15 eller direkt via länk

Digitala Akademins pris till årets bästa lärresurs

Priset tilldelas lärare som utvecklat lärresurs avsedd för den svenska ungdomsskolan som av juryn bedöms vara de bästa. Utdelningen sker på Digitala Akademins nätverksträff på hösten. Den ska ha färdigställts och använts under senast avslutade läsår. Med bästa avses att lärresursen är enkel att använda för elever och av andra lärare samt att den ger stor läreffekt. Fullständiga bedömningskriterier specificeras nedan. Tre priser delas ut varje år; 1:a, 2:a och 3:e pris. Juryn består av både experter och elever. Juryns beslut kan inte överklagas. 2014 och 2015 var första pris 10.000:-, andra pris 5.000:- och tredje pris 2.500:-.

Bedömningskriterier för Digitala Akademins pris till årets bästa lärresurs

Lärresursen ska:

  • vara öppet tillgänglig för användning av andra och publicerad eller länkad in i Digitala Akademins plattform för utbyte av digitala lärresurser
  • ha färdigställts och använts under senast avslutade läsår
  • tillföra ett stort värde för elevens lärande
  • utgå ifrån en tydlig pedagogisk idé
  • vara användarvänlig och ha en tilltalande design (bedöms av studenter)

Ansökan ska innehålla:

  • Beskrivning av hur lärresursen är avsedd att användas (lärarhandledning). Tydligt angivet för vilken åldersgrupp och i vilket ämne den primära användningen är tänkt
  • Specifikation av vilka kunskapskrav den möter
  • Redovisa resultat av eventuell utvärdering
  • Namn och länk till lärresursen
  • Namn på den sökande och kontaktuppgifter