Årets lärresurs 2017

Pristävlingen – Årets bästa lärresurs
Sista ansökningsdag 2 oktober

Pris tilldelas lärare som utvecklat ett digitalt utbildningsmaterial avsedd för den svenska ungdomsskolan som av juryn bedöms vara en av de tre bästa. Första pris är 10 000:-, andra pris
5 000:- och tredje pris 2 500:-. Utdelningen sker på Digitala Akademins nätverksträff den 13 november på Nalen.

Bedömningskriterier för Digitala Akademins pris till årets bästa lärresurs

Lärresursen ska:

  • vara öppet tillgänglig för användning av andra och publicerad eller länkad in i Digitala Akademins plattform för utbyte av digitala lärresurser
  • ha färdigställts och använts under senast avslutade läsår
  • tillföra ett stort värde för elevens lärande
  • utgå ifrån en tydlig pedagogisk idé
  • vara användarvänlig och ha en tilltalande design (bedöms av studenter)

Ansökan ska innehålla:

  • Beskrivning av hur lärresursen är avsedd att användas (lärarhandledning). Tydligt angivet för vilken åldersgrupp och i vilket ämne den primära användningen är tänkt
  • Specifikation av vilka kunskapskrav den möter
  • Redovisa resultat av eventuell utvärdering
  • Namn och länk till lärresursen
  • Namn på den sökande och kontaktuppgifter

Sista ansökningsdag 30 september 2016

Ansökan skickas till digitalaakademin@kth.se