Nätverksträffar

Digitala Akademins Nätverksträffar är öppna för alla intresserade.

Syftet med nätverksträffarna är att inspirera och stimulera till användning och utbyte av digitala lärresurser i skolan.  En bra nätverksträff innehåller både något du kan använda i din egen undervisning i morgon och något mer visionärt inslag.

Anmälan och kostnader
Nätverksträffarna är kostnadsfria för lärare och skolpersonal anställda vid Digitala Akademins partnerkommuner (Stockholms Stad och VLM anslutna kommuner).
För övriga är deltagaravgiften 550 kr.